Nabava

   Profil naručitelja

 Naziv naručitelja: VRHOVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE 
 Adresa: ZAGREB, Trg Nikole Šubića Zrinskog 3
 MB: 3206050
 OIB: 20599635268
 Telefon: 00 385 1 4862222
 Faks: 00 385 1 4810035
 E-mail: nabava@vsrh.hr
 Web: www.vsrh.hr
           
 Kontakt osoba: MIRJANA MLINARIĆ
 Telefon: 00 385 1 4862240
 Faks: 00 385 1 4862163
 E-mail: mirjana.mlinaric@vsrh.hr
      
 Certifikat: Specijalistički program izobrazbe u području javne nabave - ovlašteni predstavnik

   Sprečavanje sukoba interesa u području javne nabave
   Planovi nabave
   Objavljeni postupci javne nabave
   Zahtjevi za prikupljanje ponuda (usluge II.B)
   Registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma
   Pregled sklopljenih ugovora o javnoj nabavi
   Arhiva
   

Ovaj projekt podržan je sredstvima Europske unije